Szabó Erika

Krízis-tanácsadó szakpszichológus

Sokan azért félnek az önfeltárástól, mert azt hiszik, van bennük valami eredendően elfogadhatatlan, visszataszító és megbocsáthatatlan. Így amikor teljes egészében feltárják magukat, és mégis elfogadással találkoznak, komoly segítséghez jutnak.” Irvin D. Yalom

Munkám során humanisztikus szemléletben, ezen belül a személyközpontú módszer alkalmazásával foglalkozom a hozzám forduló alapvetően egészséges, felnőtt (jellemzően 25 és 55 év közötti) emberekkel. A személyközpontú tanácsadás/konzultáció/terápia központi elemei segítik a feltárást, az elmélyülést, a feszültségek feldolgozását, az önelfogadást. A találkozások alatt feltáruló gondolatokat és érzéseket már együtt fogadjuk, egy elfogadó, biztonságos, támogató kapcsolatban, amelynek alapját a feltétel nélküli elfogadás, az empátia és a pszichológus hitelessége teremti meg. Mindezek együttesében, az ülések során elmélyülő, biztonságos kapcsolatban válnak az addigi feszültségek, megterhelő élmények, érzések feldolgozhatóvá, elfogadhatóvá. Mindehhez a hozott problémától függően akár néhány találkozásra, máskor hosszabb folyamatra lehet szükség. 

Humanisztikus pszichológusként bízom abban, hogy a pszichológiai segítséget kérő ember a segítő kapcsolat támogatásával felismeri erőforrásait, kialakul, illetve megerősödik benne a szándék a változásra/változtatásra, s közös munkánk eredményeként önmagát elfogadva, hatékonyan válik képessé élete irányítására. Mindennek alapját önmagunk megismerése és elfogadása teremti meg, melyek közös munkánk fókuszát képezik.

A Személyközpontú terápiát a kliens hozott problémájától függően a Katathym Imaginatív terápiával, esetenként a kognitív terápia elemeivel bővítem.

Fontos végiggondolnunk, hogy a változás akkor jöhet létre, ha időt biztosítunk kialakulásához. Nem felejthetjük el azonban, hogy maga a változtatás már mindenkinek a saját lehetősége és felelőssége.


A pszichológia területéhez kapcsolódó tanulmányaim

Személyközpontú módszerspecifikus pszichoterápiás  képzettség

                      Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület

            Kiképzők: Dr.Bajza Yvonne, Dr.Draskóczy Magda, Török Iván, Dr.Macho Adrienn

Komplex Integratív Terapeuta Képzés – folyamatban 

                                                              Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület

EMDR képzés /traumafókuszú szemlélettel dolgozó terapeuta képzés, level 1.szint

                                                Magyar EMDR Egyesület, Kiképző:Dr.Havelka Judit

Tanácsadó szakpszichológus, krízis szakirány                                             ELTE PPK

Okleveles pszichológus, klinikai pszichológia és egészségpszichológia specializáció                                                                                                                                PTE BTK

Viselkedéselemző                                                                                         PTE BTK

Addiktológiai konzultáns                                                                            SOTE

Metakognitív módszerek a klinikai gyakorlatban       

                                                            VIKOTE  Ajtay Gyöngyi képzési programja

Gyógyító képzelet tréning/ Simonton képzés                       Dr. Prezenszki Zsuzsanna  

Művészetterápiás technikák                       Dr.habil.Vass Zoltán továbbképzési  programja                       

Neurolingvisztikus Programozás Okleveles Művelője                      NLP Akadémia

Önismereti csoport vezetés                               Vadaskert Alapítvány képzési programja

Rajzelemzés                                                 Dr.habil.Vass Zoltán továbbképzési programja

Óvodás és kisiskoláskorú gyerekek magatartásproblémáinak megoldási stratégiái

                                                                             Vadaskert Alapítvány képzési programja

Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív-viselkedésterápiája          

                                                                             Vadaskert Alapítvány képzési programja