Szabó Erika

krízis-tanácsadó szakpszichológus

Sokan azért félnek az önfeltárástól, mert azt hiszik, van bennük valami eredendően elfogadhatatlan, visszataszító és megbocsáthatatlan. Így amikor teljes egészében feltárják magukat, és mégis elfogadással találkoznak, komoly segítséghez jutnak.” Irvin D. Yalom

Munkám során humanisztikus szemléletben, ezen belül is a személyközpontú módszer alkalmazásával foglalkozom a hozzám forduló alapvetően egészséges emberekkel. A személyközpontú tanácsadás/konzultáció/terápia központi elemei segítik a feltárást, az elmélyülést, a feszültségek feldolgozását, az önelfogadást. A találkozások alatt feltáruló gondolatokat és érzéseket már együtt fogadjuk, egy elfogadó, biztonságos, támogató kapcsolatban, amelynek alapját a feltétel nélküli elfogadás, az empátia és a pszichológus hitelessége teremti meg. Mindezek együttesében, az ülések során elmélyülő, biztonságos kapcsolatban válnak az addigi feszültségek, megterhelő élmények, érzések feldolgozhatóvá, elfogadhatóvá. Mindehhez a hozott problémától függően akár néhány találkozásra, máskor hosszabb folyamatra lehet szükség. 

Humanisztikus pszichológusként bízom abban, hogy a pszichológiai segítséget kérő ember a segítő kapcsolat támogatásával felismeri erőforrásait, kialakul, illetve megerősödik benne a szándék a változásra/változtatásra, s közös munkánk eredményeként önmagát elfogadva, hatékonyan válik képessé élete irányítására. Mindennek alapját önmagunk megismerése és elfogadása teremti meg, melyek közös munkánk fókuszát képezik.

A személyközpontú terápiát a kliens hozott problémájától függően kognitív terápiás, NLP, művészetterápia elemeivel bővítem, vagy az EMDR terápiát alkalmazom. 

Fontos végiggondolnunk tehát, hogy a változás akkor jöhet létre, ha időt biztosítunk kialakulásához. Nem felejthetjük el azonban, hogy maga a változtatás már mindenkinek a saját lehetősége és felelőssége.


A pszichológia területéhez kapcsolódó tanulmányaim

EMDR képzés /traumafókuszú szemlélettel dolgozó terapeuta képzés folyamatban

                                                              Magyar EMDR Egyesület, Kiképző:Dr.Havelka Judit

                                                                            https://emdr.hu › EMDR terápia

Személyközpontú pszichoterapeuta és személyközpontú tanácsadó képzés

                                              Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület

                        Kiképzők: Dr.Bajza Yvonne, Dr.Draskóczy Magda, Török Iván, Dr.Macho Adrienn

Tanácsadó szakpszichológus, krízis szakirány                                                                 ELTE PPK

Okleveles pszichológus, klinikai pszichológia és egészségpszichológia specializáció      PTE BTK

Viselkedéselemző                                                                                                               PTE BTK

Addiktológiai konzultáns                                                                                                         SOTE

Metakognitív módszerek a klinikai gyakorlatban        VIKOTE  Ajtay Gyöngyi képzési programja

Gyógyító képzelet tréning/ Simonton képzés                                             Dr. Prezenszki Zsuzsanna  

Művészetterápiás technikák                                  Dr.habil.Vass Zoltán továbbképzési  programja                             

Neurolingvisztikus Programozás Okleveles Művelője                                              NLP Akadémia

Önismereti csoport vezetése                                             Vadaskert Alapítvány képzési programja

Rajzelemzés                                                             Dr.habil.Vass Zoltán továbbképzési programja

Óvodás és kisiskoláskorú gyerekek magatartásproblémáinak megoldási stratégiái

                                                                                          Vadaskert Alapítvány képzési programja

Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív-viselkedésterápiája              Vadaskert Alapítvány