Felnőtt terápia/konzultáció/pszichológiai tanácsadás

Klienseimmel jellemzően egyéni ülések formájában dolgozom:

Klienseim személyes beszélgetések keretében kapnak segítséget. Az első találkozásra telefonos bejelentkezést követően kerül sor. Az első ülésen során megállapodunk abban, hogy a közös munkának mi lesz a fókusza és milyen keretek között zajlik majd a segítő folyamat. A keretek rögzítése során a kliens és a segítő közösen meghatározzuk: a találkozások időtartamát, rendszerességét, kölcsönös „jogokat és kötelezettségeket” és a díjazás mértékét. Ez a közösen kialakított megegyezés lehetőséget nyújt a személyes problémák biztonságos feltárására és feldolgozására, a rendszeres ülések során a hozott problémától, a kliens személyiségétől függően haladva. A személyközpontú szemléletben a tanácsadási és a pszichoterápiás folyamatok ugyanazon folyamatokra vonatkoznak. Krízis-tanácsadó szakpszichológusi végzettségemhez kapcsolódóan munkám során én a segítő folyamatra a pszichológiai tanácsadás kifejezést használom.

A közösen végzett munka során, a segítő folyamatban változások indulnak el. A kliens belső folyamatában saját nehézségeire más szemszögből is rálát, tudatossága növekszik, fontos összefüggéseket ért meg élete egyes eseményei között, ezáltal egyes problémái (látszólag) szinte maguktól oldódnak meg, míg más akadályok legyőzéséhez új eszközöket fejleszt ki.

Hangsúlyos, hogy a pszichológiai tanácsadás kifejezés jelentése eltér a tanácsadás szó hétköznapi jelentésétől. Pszichológiai tevékenység területén a tanácsadás a segítő folyamat támogatását, kísérését, vezetését jelenti.

A segítő folyamat eredményességében a pszichológus és a kliens között kialakuló  mély, feltételektől mentes, biztonságot nyújtó kapcsolat és a segítséget kérő motivációja meghatározó.