Felnőtt konzultáció, tanácsadás, segítő beszélgetés

Felnőtt konzultáció, tanácsadás, segítő beszélgetés

Klienseim személyes beszélgetések keretében kapnak segítséget. Az első találkozásra telefonos bejelentkezést követően kerül sor. Az első ülés során megállapodunk abban, hogy elindulunk-e egy közös úton, mi lesz közös munkánk fókusza, milyen keretek között zajlik majd a segítő folyamat. A keretek rögzítése tartalmazza a találkozások célját, időtartamát, rendszerességét, kölcsönös „jogokat és kötelezettségeket” , a díjazás mértékét, a segítő folyamat lezárásának módját. Ez a közösen kialakított megegyezés lehetőséget nyújt a személyes problémák biztonságos feltárására és feldolgozására. Ezt követően rendszeres ülések során a hozott problémától  függően haladunk vagy a krízis intervenció folyamatában vagy a személyközpontú segítő folyamatban. Jellemzően hetente egy alkalommal találkozunk, egy ülés időtartama 50 perc.

A közösen végzett munka során, a segítő folyamatban változások indulnak el. A kliens belső folyamatában saját nehézségeire más szemszögből is rálát, tudatossága növekszik, fontos összefüggéseket ért meg élete egyes eseményei között, ezáltal egyes problémái (látszólag) szinte maguktól oldódnak meg, míg más akadályok legyőzéséhez új eszközöket fejleszt ki.

Hangsúlyos, hogy a személyközpontú pszichológiai tanácsadás kifejezés jelentése eltér a tanácsadás szó hétköznapi jelentésétől. Pszichológiai tevékenység területén a tanácsadás a segítő folyamat támogatását, kísérését, vezetését jelenti.

A segítő folyamat eredményességében a pszichológus és a kliens között kialakuló  mély, feltételektől mentes, biztonságot nyújtó kapcsolat és a segítséget kérő motivációja , változtatni akarása meghatározó.

A segítő folyamat során a pszichológus folyamatosan figyel, követi kliensét, “tükröt tart”, gondolkodik, megjegyzi a részleteket, komoly szellemi munkát végez. A pszichológus széleskörű ismereteit felhasználva igyekszik olyan személyre szabott kérdéseket, felvetéseket megfogalmazni, olyan eljárásokat alkalmazni, amelyek új megvilágításba helyezik a problémákat. A segítő folyamat mélyíti az önismeretet, az önelfogadást, ezzel a megoldás felé lendíti, segíti a klienst.