Találkozások formái

Találkozások formái

Felnőtt konzultáció, tanácsadás, segítő beszélgetés

Klienseim személyes beszélgetések keretében kapnak segítséget. Az első találkozásra telefonos bejelentkezést követően kerül sor. Az első ülés során megállapodunk abban, hogy elindulunk-e egy közös úton, mi lesz közös munkánk fókusza, milyen keretek között zajlik majd a segítő folyamat.

A keretek rögzítése tartalmazza a találkozások célját, időtartamát, rendszerességét, kölcsönös „jogokat és kötelezettségeket” , a díjazás mértékét, a segítő folyamat lezárásának módját. Ez a közösen kialakított megegyezés lehetőséget nyújt a személyes problémák biztonságos feltárására és feldolgozására.

Ezt követően rendszeres ülések során a hozott problémától  függően haladunk vagy a krízis intervenció folyamatában vagy a személyközpontú segítő folyamatban. Jellemzően hetente egy alkalommal találkozunk, egy ülés időtartama 50 perc.

Bővebben…

Személyközpontú párkapcsolati tanácsadás

Párokkal foglalkozva cél az egymás iránti érzékenyég növelése, egymás valódi üzeneteinek meghallása, az odafigyelés, a megértés, az együttműködés és a tudatosság alakítása, fokozása.

Természetesen a közös munka alapját a pár mindkét tagjának valódi motivációja képezi. Ennek hiányában, ha csak az egyik fél motivált a változtatásban, akkor egyéni ülések formájában folyik a segítő folyamat.

Bővebben…

Kismamák támogatása

A várandósság megélése során minden kismama a saját, egyéni ütemében képes megélni a saját testi és lelki változásainak folyamatait.

kismamákkal való közös munkában cél a gyermekét váró kismama önelfogadásának, önreflexiós képességének fejlesztése,  az érzések fókuszba helyezése, megélése, elfogadása. Mindezek meghatározóak az érzelmi egyensúly megtalálásában, valamint alapját képezik a magzatra való ráhangolódásnak, majd a születendő gyermek iránti szenzitivitásnak, mely az anya-gyermek kötődés meghatározója.

Bővebben…

Online tanácsadás

Külföldön élő magyarok számára is biztosítok lehetőséget a közös munkára!

A technikai lehetőségek sokszínűségének köszönhetően a távolság már nem állhat a közös munka útjába. Amennyiben Ön külföldön él online felületeken (pl. Skype) tudunk „találkozni”és közösen dolgozni a hozott problémáján. Tapasztalataim szerint  ugyanolyan hatékonyan működnek online folyamatok, mint személyesek.

Bővebben…