Szabó Erika

Tanácsadó szakpszichológus (krízis helyzetekre specializálódott)

Sokan azért félnek az önfeltárástól, mert azt hiszik, van bennük valami eredendően elfogadhatatlan, visszataszító és megbocsáthatatlan. Így amikor teljes egészében feltárják magukat, és mégis elfogadással találkoznak, komoly segítséghez jutnak.” Irvin D. Yalom

Munkám során humanisztikus szemléletben, ezen belül a személyközpontú módszer alkalmazásával foglalkozom a hozzám forduló alapvetően egészséges, felnőtt, jellemzően 24 és 55 év közötti emberekkel. A személyközpontú szemlélet alap-hipotézise az, hogy minden egyes emberben önmaga megértésének és a pozitív irányú változásnak hatalmas tartalékai rejlenek. A személyközpontú segítő folyamat központi elemei segítik az önismeretet, az önelfogadást, az itt és most, a jelen feszültségeinek, érzéseinek megélését, a kliensek személyiségfejlődését, s az adott emberben lévő tartalélkok mozgósítását. A találkozások alatt feltáruló gondolatokat és érzéseket már együtt fogadjuk, egy elfogadó, biztonságos, támogató kapcsolatban, amelynek alapját a feltétel nélküli elfogadás, az empátia és a pszichológus hitelessége teremti meg. Mindezek együttesében, az ülések során elmélyülő, biztonságos kapcsolatban válnak a feszültségek, élmények, érzések megélhetővé, elfogadhatóvá. Mindehhez a hozott problémától függően akár néhány találkozásra, máskor hosszabb folyamatra lehet szükség. 

Humanisztikus pszichológusként bízom abban, hogy a pszichológiai segítséget kérő ember a segítő kapcsolat támogatásával felismeri erőforrásait, kialakul, illetve megerősödik benne a szándék a változásra/változtatásra, s közös munkánk eredményeként önmagát elfogadva, hatékonyan válik képessé élete irányítására. Mindennek alapját önmagunk megismerése és elfogadása teremti meg, melyek közös munkánk fókuszát képezik, melyben a hangsúly az itt és most-on, a jelenen van.

A személyközpontú szemléletet a kliens hozott problémájához illesztve más módszerekkel, leggyakrabban
imaginációval (KIP) bővítem, s a módszerek összehangolásával haladunk a tanácsadói folyamatban.

Fontos végiggondolnunk, hogy a változás akkor jöhet létre, ha időt biztosítunk kialakulásához. Nem felejthetjük el azonban, hogy maga a változtatás már mindenkinek a saját lehetősége és felelőssége.