Módszerek

Módszerek

Felnőttekkel dolgozom együtt, akik olyan élethelyzetbe kerültek, szituációs (stressz, betegség, párkapcsolati, családi, munkahelyi probléma) illetve fejlődési problémával (életkori válság, új életszerepek, szerepkonfliktusok) szembesültek, melynek megoldásában szakember segítségével továbblépve, lelki egyensúlyukat megtalálva, harmóniában képesek tovább lépni.

A segítő folyamatban segítek átlátni az elakadást, a feszültséget okozó élethelyzeteket, megvilágítani a negatív érzések eredetét, feltárni és megérteni a problémák, pszichés tünetek összefüggéseit, következményeit. Segítem a klienseim önfeltárását, feszültségeik csökkenését, s ezen keresztül én-hatékonyságuk növekedését, új perspektívák megtalálását, élethelyzeteik átértékelését. Célom a segítséget kérő személy lelki egyensúlyának helyreállítása, az ehhez szükséges reális énkép, önismeret kialakítása, a hatékony feszültség kezelés és megküzdési stratégiák formálása, a kliens önbizalmának megerősítése. Munkám középpontjában a hozzám forduló egyének belső tartalékainak feltárása és mozgósítása és megerősítése áll.

Amennyiben szakvéleményre, diagnózis felállításához való tesztek felvételére van szüksége javaslom forduljon klinikai szakpszichológushoz, illetve a dunaújvárosi pszichiátria szakembereihez! Pszichiátriai betegsége terápiájának igényével forduljon klinikai szakpszichológushoz.

 

Klienseimmel jellemzően egyéni ülések formájában dolgozom:

Klienseim személyes beszélgetések keretében kapnak segítséget. Az első találkozásra telefonos bejelentkezést követően kerül sor, melynek során megállapodunk abban, hogy a közös munkánknak mi lesz a fókusza és milyen keretek között zajlik majd a segítő folyamat. A keretek rögzítése során a kliens és a segítő közösen meghatározzuk: a találkozások célját, időtartamát, rendszerességét, kölcsönös „jogokat és kötelezettségeket” és a díjazás mértékét. Ez a közösen kialakított megegyezés lehetőséget nyújt a személyes problémák biztonságos feltárására és feldolgozására, a rendszeres ülések során a hozott problémától, a kliens személyiségétől függően haladva.

A kliens helyett segítője nem tudja megoldani a problémáit, de a közösen végzett munka során változások indulnak el. A kliens belső folyamatában saját nehézségeire más szemszögből is rálát, tudatossága növekszik, fontos összefüggéseket ért meg élete egyes eseményei között, ezáltal egyes problémái (látszólag) szinte maguktól oldódnak meg, míg más akadályok legyőzéséhez új eszközöket fejleszt ki.

 

Személyközpontú tanácsadás, segítő beszélgetés

A találkozások során egyenrangú, partneri kapcsolat kialakítására törekszem, mely megteremti az alapját a bizalom, a biztonság és az elfogadhatóság élményének kialakulásához, melyben közösen dolgozunk ( a pszichológus és a segítséget kérő személy) a felmerülő problémák megértésén.

Bővebben…

Imagináció (KIP)

A kliens fejlődését segítő relaxációs, imaginatív  eljárás. A relaxált tudatállapotban elért élménysík és fantáziavilág az adott egyén megéléseinek, problémáinak szimbolizációja, az előbukkanó imaginációk emocionálisan töltöttek. A katathym kifejezés a tudattalan affektussal telített, emocionálisan megélt szimbolikus projekcióira vonatkozik.

Bővebben…

Krízisintervenció, trauma kezelése

A krízishelyzeteknek közös a központi magjuk, a biztonságérzés elvesztése. Az egyensúlyi állapot felborulása nem betegség, de betegséget okozhat. Ebben a helyzetben kóros reakciómódok is bekövetkezhetnek.

Bővebben…

Kognitív viselkedésterápiás tanácsadás

Az emberek gondolkodásmódja és hiedelmei alapvetően meghatározzák az érzelmi reakcióikat és a viselkedésüket. Ezért ugyanannak az eseménynek egyes emberek más-más jelentést tulajdonítanak.

Bővebben…

Regressziós technika

Az életkor regresszió alkalmazása, egy olyan megközelítés, amely egy  esemény vagy esemény sorozat feltárására fókuszál. A feltárást a traumatikus esemény vagy eseménylánc feldolgozása, átkeretezése követi.

Bővebben…

NLP: Neuro-Lingvisztikus Programozás

Neuro-Lingvisztikus Programozás azon alapul, hogy gondolkodásunk alapja a nyelv, amelynek segítségével kifejezzük gondolatainkat. A neuro szó arra utal, hogy a világ észlelésében az érzékszervek és az idegrendszer játszik szerepet.

Bővebben…